woensdag 23 oktober 2013

Voor de laatste keer dan maar

Het sinterklaasfeest gaat  - zo het zich laat aanzien - gewoon door als altijd. De tegenstand is natuurlijk weer zo'n grachtengordeldingetje. GroenLinksadepten die vrolijk achter moeder de gans (Halsema) aanhuppelen en bij elke hype laten weten hoe tolerant, beschaafd en liberaal ze wel niet zijn.

Maar hun tolerantie is natuurlijk nooit getoetst. Hun mening is hooghartig, ze voelen zich moreel superieur aan het klootjesvolk. Ze torpederen elk debat door te schermen met hun innerlijke beschaving. Maar veel morele moed komt er niet aan te pas. Ze hebben zich alleen verbaal ingezet voor de interculturele samenleving. Het belangrijkste wapenfeit is Twitter. Mooie woorden, maar het ontbreekt ze altijd aan daadkracht als het er op aankomt.