zondag 1 december 2013

Jezus

“Weet je wat het is, Max”, zei Esther Pinto tegen me, “Wij zaten in Indonesië in de oorlog. Maar we deden helemaal niks aan het geloof. We aten geen varkensvlees. Dat was het. Hoewel mijn oom en tante zich in Indonesië bekeerden tot het christendom. Die werden fanatiek christelijk. Maar ja, je blijft natuurlijk Joods.Hun dochter - mijn nicht dus - had zich van de weeromstuit weer terug laten bekeren tot het Jodendom. Zij is nu orthodox Joods. Het hele gezin fanatiek gelovig. Je snapt wel dat dat stevige conflicten opleverde. Op een dag kwam haar broer erbij en die is ook zo christelijk als wat en die gaf zijn zus een klap in haar gezicht en riep: “Weet je dan niet dat de Joden Jezus hebben vermoord!”