woensdag 2 september 2015

Sport en maatschappelijk geweld


Hoewel footballspelers over het geheel genomen minder vaak gearresteerd worden, blijken ze juist significant vaker geweldsdelicten te plegen dan andere leeftijdsgenoten. Kortom ze breken niet in, maar slaan erop. Het gaat dan om verkrachting, mishandeling, huiselijk geweld, kindermisbruik en moord. Ze breken niet in omdat ze over voldoende geld kunnen beschikken. 
Mogelijk kiezen mensen met losse handjes eerder voor een sport als football. Maar het kan ook andersom werken in de zin gewelddadige sporten maatschappelijk geweld uitlokken. Dat door de sport de grenzen worden opgerekt. Men eerder in de geweldsmodus schiet door gewenning. Fraai is het sowieso niet. En sport werkt kennelijk niet als katalysator.