woensdag 28 oktober 2015

Het oude nest

Het oude merelnest gaat weer ontspruiten. Het doet denken aan het beeld van de wandelstok die in de grond gestoken weer een boom wordt?