woensdag 3 februari 2016

Kinderen van de dominee

Dat moet je de katholieke prelaten toch nageven, ze hebben zich lang niet zo sterk voortgeplant als de dominee. Want er is niks ergers dan kinderen van de dominee. Het land zit er vol mee. Sommige keren via een omweg weer terug als non in de protestantse kerk. Zoals Anne Dijk, die op een zonnige dag bij Albert Heijn het licht zag, niet van Jezus maar van de man die niet eens zijn koffer mocht dragen: Mohammed. Ik krijg de kriebels van zo'n foto. Die hele katholieke poppenkast komt weer boven.