woensdag 6 april 2016

Naamwoordstijl in stembiljet van het referendum

Je kunt van werkwoorden zelfstandige naamwoorden maken door er een lidwoord voor te zetten. Bijvoorbeeld in plaats van rood maken, het rood maken. Dat is typisch voor ambtenaren om te doen. De zin had in goed Nederlands kunnen luiden: u stemt door één wit stipje rood te maken. Veel erger zou nog zijn geweest Het stemmen geschiedt door het rood maken van één wit stipje.


Ik heb niet gestemd, maar wel het stembiljet opgehaald.