woensdag 12 oktober 2016

Ruth en Jul

Ruth: Saai? Ik ben de saaiste van de hele wereld.
Jul :  Nee ik ben de saaiste. Ik heb trouwens ook meer bijbels dan jij.
Ruth: ik ben zo saai ik kijk de hele dag uit het raam.
Jul: ik heb er genoeg van. Geef toe dat ik de saaiste ben van het hele land.
Ruth: nooit, hoor je dat. Ik sterf nog liever.

Kuifje Vlucht 714