woensdag 30 november 2016

Mijn nieuwe boek

Schrijver, zeg nooit "mijn boek"

Je behoort te zeggen "mijn nieuwe boek." Als je newby bent en je zegt mijn boek, dan vragen ze "heb je al een uitgever?" Dus dat wil je niet. Je moet de indruk wekken dat boeken schrijven iets is waarvoor je je hand niet omdraait. Dat doe je dagelijks. Wat doe jij voor de kost? Ik schrijf boeken. En waar gaat je nieuwe boek over? Mijn nieuwe boek gaat over online winkelen. Door mijn nieuwe boek te zeggen leg je de schuld ook bij de luisteraar als die nog nooit van jou gehoord heeft. 
"Wie zeg je, Wijnand Jongen? Nooit van gehoord." 
"Joh, hij heeft al twee boeken geschreven." 
Zeg ook altijd "mijn uitgever" ook al heb je er twee of drie en moet je voor elk nieuw boek leuren naar een uitgever, je zegt altijd "mijn uitgever" de man of vrouw die je elke week spreekt in het restaurant.