donderdag 15 december 2016

Het omarmen van de interculturele samenleving

Toen ik kind was moest ik elke zondag naar de kerk. Heel vervelend voor een kind. Gelukkig hebben we ons losgemaakt van de knellende banden van de kerk. Dat was bevrijdend. Het waren vooral de progressieve mensen die zich als eersten verzetten tegen de invloed van kerk op het dagelijks leven en de positie van de vrouw en homoseksuelen. 
Nu omarmen progressieve mensen de multiculturele samenleving. Ik ben niet xenofoob, maar ik vind het wel hoogst merkwaardig dat deze progressieve mensen niet doorhebben dat veel migranten net zo fundamentalistisch zijn als gereformeerden op de bible belt. De islam wordt verwelkomd als een verrijking van de samenleving. En ik denk dan terug aan de tijd dat ik in de kerk zat. En nu zou ik de moslimjeugd willen toeroepen werp die hoofddoek af, bevrijd jezelf van de patriarchale samenleving. Het wordt tijd dat progressief Nederland zich ook sterk maakt om moslimjeugd uit de knellende banden van de islam te halen. Dat ook moslimvrouwen volwaardig lid van de samenleving worden, in plaats van keukenmeiden. De islam is een godsdienst, net als alle andere godsdiensten. De islam verwerpt homoseksualiteit, vindt dat de vrouw zich kuis moet kleden en een andere positie dan de man heeft, vindt lijfstraffen toegestaan. Als je tegen de kerk durft aan te schoppen, moet je ook tegen de moskee durven aanschoppen.