vrijdag 31 maart 2017

Palmen en de boekenweek

Je hoort het in de kerken galmen:
"God verlos ons van Connie Palmen".