maandag 22 mei 2017

Feminisme en de moslims

Er is een merkwaardige band gesmeed tussen de feministen en de moslima's. Waar vrouwen eerst baas over hun eigen lichaam wilden worden, stellen moderne feministen bijvoorbeeld voor dat moslimagentes een hoofddoek mogen dragen. Dat wringt. 

De hoofddoek wordt al of niet verplicht gesteld door de echtgenoot voorgeschreven door de Koran en de gebruiken van de profeet. Het probleem is echter dat zo'n voorschrift discriminatoir is, niet zozeer vanwege de plicht, maar vooral vanwege het feit dat mannen niet verplicht zijn het hoofd te bedekken.

Daar wringt dus de feministische schoen. Nederlandse feministen verdedigen dus een discriminerende maatregel die alleen vrouwen treft. Ik begrijp niet waarom er geen feministen zijn die roepen weg met de hoofddoek. Gelijke monikken, gelijke kappen. 

Waar feministes vroeger de kerk hard aanpakten zitten ze nu bijna met hun zusters op de gebedsmat in de moskee. Ik kan dat niet volgen. Er is vreselijks mis met het moderne feminisme.