donderdag 14 december 2017

Tranen

Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten
Dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort,
Maar onthoudt dit wel, ik zal geduldig wachten...

Tranen, ook maar ook boosheid natuurlijk. Dat mensen je vertrouwen beschamen is onvergeeflijk. 

En die mooie jeugdherinneringen zijn ook al schaars.