zondag 28 januari 2018

De Marokkaanse oorlogen

Dertig jaar geleden zag je het al aankomen. Een deel van de derde soms tweede generatie Marokkanen zou verloren gaan. Niet per se door discriminatie, maar vooral door de afwezigheid van opvoeding. Van morele opvoeding. Het ontbreekt daarom bij deze jongens aan enig moreel besef. We moeten ze nu als verloren beschouwen. Dat is de werkelijkheid, keihard.

Buitenshuis konden ze uitvreten wat ze wilden, binnenshuis werden ze veel te strak gehouden. Beide leidt tot morele armoede. Ze hebben geen empathie. Ze hebben geen enkel zicht op de gevolgen van hun handelen. Het enige wat ze zorgenbaart is opgepakt worden, straf. De gevolgen die hun gedrag voor ze zelf heeft. Wat nu? Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, voordat er een cultuuromslag komt.