donderdag 29 maart 2018

Als ik The Passion zie, denk ik ...

Eli, Eli, lama sabachtani?