dinsdag 17 april 2018

Wilhelmina deugde niet

Het is al eerder gezegd, onder andere door de te vroeg overleden Nanda van der Zee, Wilhelmina heeft niets gedaan om het leed in de oorlog te verzachten en al helemaal nooit iets over de vervolging van de Nederlandse Joden gezegd. Ze had op zijn minst mensen kunnen oproepen om voor elkaar te zorgen. Ze ging er vandoor. Aan de crystal meth. In morele zin deugde Wilhelmina niet.

De Amerikanen hebben ook geen goed woord over haar te zeggen. Het boek van De koninklijk huis biograaf Cees Fasseur heb ik al eerder bij het oud papier gegooid. Dat noemt zich wetenschapper.