vrijdag 25 januari 2013

Camerling der vissen

BAENVEGHER
Ben ick der kind’ren vriend; voor Camerling der vissen
En gaen ick niet wel uijt, met veghen dwers en lancks:
Voor seker ’tsoete volck en weet mij niet veel dancks
Als ick ’t Quicksilver van haer spiegel-glas kom wissen.

Huygens

Baaveger
Ben ik de kindervriend;  kamerheer van de vissen
En doe ik niet mijn best  met vegen dwars en langs
Voor het zoete volk dat mij niet dankbaar is
Als ik het kwikzilver van het spiegelglas kom wissen.
 
Baanvegers waren niet populair. Ze stonden om de twee meter om een cent te vangen. Ze maakten het ijs kapot om nog meer geld te vangen voor de doortocht. Maar de andere kant is dat ze straatarm waren. De oprichting van ijsverenigingen was vooral bedoeld om de doorstroming op het ijs te verbeteren. De verenigingen namen baanvegers in dienst, de rest moest wegblijven.