dinsdag 24 februari 2015

Waterschapsverkiezingen: Dijkema

Nederland is veel inwoners rijk met een naam die je kunt relateren aan water. Op de kieslijsten van Waterschap Rijnland staan er ook zeven: Dijkstra, van der Plas, van Duin et cetera.