woensdag 11 februari 2015

ZKV in Nederland Leest

Bij het paasvuur van Klein Dochteren, dat brandde als een middeleeuwse stad, rende een meisje rond van een jaar of acht. De andere kinderen bewogen zich in groepen, maar zij was alleen en watervlug. Toen het vuur zo heet was geworden dat je er in je angst een draak in zag, gooide zij nog takken in de hel. Ze hield het midden tussen een jongen en een meisje, maar ze heette Valérie. Plotseling ging ze op haar rug in het gras liggen, heel stil, alsof ze dood was. Er kwam een vrouw aanlopen die ik voor haar moeder hield. Ze ging op dezelfde wijze in het gras liggen. Ik hoorde haar tegen het kind zeggen: ‘Ik wil dezelfde dingen zien als jij.’

A.L. Snijders stelt een bundel samen met zeer korte verhalen voor Nederland Leest. Wat een goed idee!