donderdag 19 november 2015

Bureaucratie

 Naast het huis graaft een machine een groot gat in het zand van anderhalve meter diep. Vervolgens wordt het gat weer dichtgegooid.
Als ik vraag wat de bedoeling is, zegt de werkman: "we moeten het omploegen, er komt een grasperkje."
Ik vraag: "wat heeft het voor zin om zand om te ploegen?"
Zegt de man: "laat ik het zo zeggen, het staat in het bestek. De gemeente wil dat zo. Ik zeg het maar voorzichtig." 
Het leven heeft toch zin!