zondag 8 mei 2016

Marokkaanse protestmars

De Marokkaanse gemeenschap in Ede hield een protestmars tegen het wangedrag van Marokkaanse jongeren. Dat is gek. Het is voor een groot deel immers een protestmars tegen jezelf. Want laten we eerlijk zijn, het schort nogal aan de opvoeding van deze jongeren. Die is vooral eenzijdig autoritair. Buiten de invloedssfeer van hun ouders vliegen de kinderen regelmatig uit de bocht omdat ze geen weet hebben van goed en kwaad. Een autoritaire opvoeding leidt zelden tot moreel besef. Iets mag niet omdat je er straf voor krijgt. Als je ouders het niet zien krijg je geen straf en is het niet fout.

Als deze jongeren moreel besef zouden hebben, zouden ze beter begrijpen dat je geen geweld gebruikt omdat je mensen beschadigt, pijn doet, verdriet bezorgd. Als dat inzicht ten diepste ontbreekt, als er geen medeleven met slachtoffers is, staat er geen rem op het moreel gedrag. Zo eenvoudig is het. Het roer moet om, daar helpt geen protestmars bij.