dinsdag 13 juni 2017

Levende have

De ooi is bronstig, de geit is rits, de koe tochtig, de teef loops en de merrie en de ezelin zijn hengstig. En de zeug? Die is berig.