maandag 26 juni 2017

Was Hitler een Klinefelter?

Het syndroom van Klinfelter is het gevolg van een extra X-chromosoom bij mannen. In plaats van XY zijn deze mannen XXY. Dus drie in plaats van twee geslachtschromosomen. Dat kan allerlei gevolgen hebben voor de patiënt. Onvruchtbaarheid wordt meestal gemeld, meer vet op de heupen. Langere ledematen, niet ingedaalde testikels en ontwikkelingsstoornissen. Maar ook een tremor die voor Parkinson kan worden aangezien. 

Daarom vroeg ik mij af - en we komen daar nooit achter - of Adolf Hitler een Klinefelter was (spreek uit Klainfelter). Er is nog iets iets wat daarop wijst: een niet ingedaalde testikel. Volgens een hoogleraar geschiedenis die heel even het medisch dossier heeft ingezien dat niet lang geleden even op een veilig was gekomen, had Hitler één niet ingedaalde testikel. Dat dossier opgemaakt bij Hitlers gevangenneming is in beslag genomen door de Beierse overheid. 

Volgens andere bronnen is Hitler in zijn linkeronderbuik geraakt in de eerste wereldoorlog, waarbij hij een testikel zou hebben verloren. Maar dat idee zou ook hebben kunnen ontstaan doordat die bal gewoon niet was ingedaald. Dus onzichtbaar was voor de mensen die hem hebben behandeld.

Er zijn dus twee mogelijke aanwijzingen voor het syndroom van Klinefelter, de niet ingedaalde testikel en de tremor die hij al vroeg in zijn leven had ontwikkeld. Klinefelter komt redelijk vaak voor, ongeveer 1 op de 600 - 800  mannen.