woensdag 12 juli 2017

En de Here zeide tot zijn leerlingen: ich bin Berliner