zondag 4 februari 2018

Court of Arbitration fot the Sport (CAS)

Wat heb je aan een gerechtshof voor de sport als het IOC de besluiten naast zich neer kan leggen? Het IOC plaatst zich boven elke autoriteit. Het doet wat het zelf goed dunkt. Het IOC zou zich zoals elke organisatie moeten neerleggen bij het besluit van een internationaal hof.