zaterdag 14 februari 2015

Het zijn wel degelijk moslims

Geen grapjes over Mohammed. Dan word je geëxecuteerd. Dat bleek vandaag weer in Kopenhagen. Een aanslag op Lars Vilks. Eén dode is er gevallen. Een onschuldige zeggen we dan alsof anderen wel schuldig zijn.
'De daders zijn geen moslims,' zeggen andere moslims. Volgens mij toch wel. Volgens mij leeft een deel van de moslims echter nog in de middeleeuwen. En deze moslims zitten niet alleen in IS. Ze leven soms ook gewoon in Europa. Maar het zijn wel degelijk moslims. Zoals de kruisvaarders christenen waren.

Ze zijn moslim omdat ze zich aan de vijf zuilen van de islam houden. Ze bidden, vasten, ze gaan naar Mekka et cetera. Volgens de regels en gebruiken van de islam zijn het dus moslims. Dat heb ik niet bedacht, dat komt voort uit de islam zelf. Ik kan wel begrijpen dat je niet wilt spreken van 'moslim terreur', bijvoorbeeld omdat je vindt dat de islam een godsdienst van vrede zou moeten zijn. Er zijn zelfs bronnen die beweren dat islam 'vrede' betekent. Helaas niet waar. De islam is in de eerste plaats een godsdienst van onderwerping aan God. Dat is wat islam vertaald uit het Arabisch ook betekent: onderwerping of overgave. Overgave aan de wil van God. Maar wat wil God? Dat weet alleen God.