vrijdag 27 februari 2015

Nog steeds woest

Over wat er in Niniveh is gebeurd. IS is een kankergezwel dat helaas ook nog aan het uitzaaien is richting Libië. En dan? Marokko? Daar moeten we echt niet aan denken.

Sommige mensen vergelijken Mosul (Niniveh) met de beeldenstorm in Nederland. Maar die vergelijking gaat mank. Op veel gebieden, want zo verwoestend was de beeldenstorm helemaal niet. De beelden die in Europa verwoest zijn maakten bovendien deel uit van de godsdienstoefening van de katholieken. Dat is absoluut niet het geval met de Assyrische beelden. Die stonden in een museum niet in een gebedshuis.

Hoe komt het toch dat mensen uit naam van de islam zo verwoestend zijn? Ik denk dat het komt omdat er geen beroep wordt gedaan op deugden zoals barmhartigheid, rechtvaardigheid of naastenliefde zoals in het jodendom en het christendom. Het enige wat er een beetje op lijkt is de verplichting tot het geven van aalmoezen. Maar dat is alleen maar een instrumentele opdracht. Je hoeft er geen empathie voor te ontwikkelen. Mohammed is vooral gericht geweest op het monotheïsme (er is geen god dan god), maar liet de morele deugden te veel links liggen. De vijf zuilen in de islam doen feitelijk geen beroep op het moreel besef van mensen. De islam zegt wel dat Jezus een van de grootste profeten was, maar dan vraag je je toch af waarom zijn naastenliefde niet is opgenomen in de kern van de islam. Mohammed heeft de leer van Jezus dus niet ten volle begrepen.