zondag 15 februari 2015

Pappa Pippi ....

....is geen negerkoning meer. Ook in Zweden is de kogel door de kerk. De erfgenamen hebben ingestemd met het schrappen van het n-woord, zoals ze het noemen. Pappa Pippi is natuurlijk nog wel negerkoning, maar hij mag niet meer zo genoemd worden. Hij is nu koning van de Zuidzee of zoiets, zoals onze koning, koning van de Noordzee is.

De vader van Pippi is een zeerover. Die hebben we ook niet meer in Europa. Die komen nu zelf uit Taka Tuka Land. Of mag je dat ook niet meer zeggen?

Het schrappen van de racistische term is ook een grote opluchting voor Sunny Bergman die het woord tijdens het voorlezen sowieso niet in de mond nam. Wel een ramp voor Sunny: kan ze een boek voorlezen over een meisje dat sterk en onafhankelijk is, is er weer een foute vader in het spel. Zo gaat dat in koningshuizen. Maar we durven die werkelijkheid niet meer onder ogen te zien. We sluiten onze ogen voor de foute vaders. En dan mogen we Willem-Alexander koning van de overzeese gebiedsdelen dus ook geen negerkoning meer noemen. Jammer.

Wat gaat ze toch met die banaan doen?