woensdag 28 december 2016

Sylvana en homoseksuelen

Sylvana wil zich gaan richten op de positie van homoseksuelen. Wil je dat als je tot haar doelgroep behoort? Nee natuurlijk.  Simons is omstreden, vooral door haar wankelmoedigheid en haar agressieve manier van optreden. Dat ze tot voor kort bij een islampartij zat spreekt ook niet in haar voordeel op dit punt. Maar ja, elke partij wil zijn dingetje doen. Dus Sylvana heeft nu ook haar dingetje gevonden. 

Wat wil ze met artikel 1? Dat is onduidelijk. Artikel 1 van de grondwet verbiedt discriminatie op grond van ras, godsdienst, geslacht of welke gronden dan ook. De homoseksuelen vallen onder de laatste zinsnede. Wat gaat Sylvana nou in wetgevende zin hieraan toevoegen? Niks, want discriminatie van homoseksuelen is al verboden. Als je wilt opkomen voor deze doelgroep, kun je beter buiten de kamer optreden in een organisatie. Pech voor Simons want die bestaat al. Het COC. Artikel 1 als politieke beweging is overbodig.